Öronakupunktur

Öronakupunktur är en behandlingsmetod där punkter i örat stimuleras för att ge effekter i andra delar av kroppen. Genom att påverka en bestämd punkt i örat som motsvarar och står i relation till ett visst organ, en specifik kroppsdel eller funktion kan man effektivt förebygga eller behandla sjukdomar och ge smärtlindring. Varje kroppsdel, organ och funktion har en motsvararande reflexpunkt i örat som kan användas både för diagnos och behandling.

 

Akupunktur betyder ”sticka med nål” och har sitt ursprung i traditionell kinesisk medicin,

Metoden har använts i flera tusen år i Asien. Effekten uppnås genom att aktivera/stimulera energiflödet i kroppens system, det kan liknas vid ett elsystem där energi flödar elsladdar för strömförsörjning.

 

Vad kan behandlas?

Öronakupunktur behandlar effektivt smärta som till exempel huvudvärk, tandvärk, ryggont och problem

med leder. Socialstyrelsen godkänner sedan 1982 akupunktur som smärtlindrande behandlingsmetod.

 

Lika effektivt som smärtbehandling kan högt blodtryck, sömnproblem, matsmältningsproblem och andra obalanser i organ behandlas med akupunktur.

De flesta kroppsliga symtom kan behandlas med akupunktur.

 

O B S !

I enlighet med Hälso & Sjukvårdslagen får jag inte behandla smittsamma sjukdomar, ej heller cancer och andra elakartade svulster, ej heller diabetes eller epilepsi

 

 N A D A 

Öronakupunktur enligt NADA-modellen är en standardiserande rehabiliterande behandling.

Från början användes NADA vid behandling av beroende till exempel alkohol-, narkotika- och läkemedelsberoende men också vid oro, ångest och sömnstörningar.

Denna metod baseras på väl grundad forskning och studier från början av 1970 som verifierar att öronakupunktur dämpar abstinens och effektivt rehabiliterar alla faser i missbruksbehandlingen.

Nu förtiden används NADA för att framgångsrikt och effektivt behandla all slags beroende beteenden förutom alkohol eller droger behandlas till exempel spelberoende, ätstörningar, självdestruktiva tankar, stress och hopplöshetskänsla.

 

NADA är en förkortning av National Acupunture Detoxification Association

Här hittar du mer information om NADA