Kraniosakral terapi

Kraniosakral terapi  är en mycket mjuk, varsam och effektiv form av fysisk terapi som behandlar olika obalanser, snedheter, låsningar eller begränsningar som orsakar värk, smärta eller annan stress i såväl kropp som själ.

Kraniosakral terapi är mer än 100 år gammal metod för att behandla obalanser och får därmed kallas för en väl beprövad teknik.

 

Behandlingen  är en osteopatisk behandling som inriktar sig på att balansera kroppens olika system. Den utgår från det kraniosakrala systemet, det fysiologiskt system som löper mellan skallen (kraniet), korsbenet (sakrum) och ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan. Dessa delar tillsammans utgör ett slutet system där ryggmärgsvätskan cirkulerar och rör det sig i en särskild rytm, precis som hjärt- och kärlsystemet cirkulerar blodet i kroppen.

 

Kroppen uttrycker helt naturligt mikrorörelser i alla vävnader i hela kroppen. I en kropp som begränsas av någon obalans, störning eller trauma, det vi kallar ohälsa, begränsas även dessa mikrorörelser. Dessa obalansen kan uttrycka sig som symtom i kroppen som en spänning i muskler, värk i kroppen, en inflammerad led eller ett belastat organ.

 

En kranioskral terapeut har mycket goda kunskaper om

kroppens uppbyggnad och hur kroppens alla

strukturer och system samverkar med varandra i en helhet.

 

En erfaren terapeut kan med sina händer registrera de olika avvikelser som kan uppstå i vävnadernas rörelsemönster. Terapeuten assisterar kroppen att återgå till sina ursprungsrörelser.

När vävnaden fungerar utifrån sina originalrörelser skapas förutsättning för kroppen att börja läka sig själv. Under och efter behandling uppleves ofta en känsla av avslappning, lugn, bättre sömn och lägre stressnivå. Effekterna av behandlingen kan också komma gradvis eftersom kroppens system fortsätter att balansera och omorganiserar sig.

 

Under behandling är du påklädd och ligger på en behandlingsbänk. Ha på dig mjuka, bekväma kläder under behandlingen.

 

Vad kan behandlas?

Med kraniosakral terapi kan behandla/lindra de flesta obalanser som uppstår i kropp, själ och sinne. Till exempel:

-huvudvärk, axel-, nack- och ryggbesvär, ledbesvär och whiplashskador, kronisk smärta och fibromyalgi.

- graviditetsbesvär såsom illamående och foglossningssmärta.

- koncentrationssvårigheter, utmattningssymtom, tinnitus, magbesvär, nedstämdhet, sömnstörningar och stressrelaterade problem.


O B S !

I enlighet med Hälso & Sjukvårdslagen får jag inte behandla smittsamma sjukdomar, ej heller cancer och andra elakartade svulster, ej heller diabetes eller epilepsi
 


100 årig Historia


Dr William Garner Sutherland (1873- 1954) vidareutvecklade osteopatin till kraniosakral terapin som omfattar mer än skalle, ryggrad och korsben, vilket gör att det idag finns en kunskap och förståelse för hur man kan behandla kroppens alla system och strukturer som till exempel bindväv, ryggkotor, leder, muskler och organ.


Kroppen är en helhet och alla strukturer är sammanlänkade

med bindväv och varför en obalans i en del av

kroppen kan ge påverkan i en annan del.

 

Här hittar du mer information om kraniosakral terapi